offer1-big
Ochrona imprez masowych

Każda impreza masowa jest dużym przedsięwzięciem organizacyjnym, a zapewnienie należytego bezpieczeństwa uczestników to nie tylko warunek jej sukcesu, ale również wymóg prawny.

Od początku swojej działalności wspieramy organizatorów w wypełnianiu obowiązków ustawowych, zabezpieczając wszelkiego rodzaju imprezy masowe: od meczy piłkarskich i dużych koncertów po imprezy firmowe i okolicznościowe.

Wszyscy pracownicy naszych służb porządkowych i informacyjnych są odpowiednio przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych. Działaniami ochrony kierują osoby posiadające uprawnienia kierownika do spraw bezpieczeństwa, z dużym doświadczeniem i cieszące się autorytetem w zespole.

Zawsze dostosowujemy się do charakteru obsługiwanej imprezy, dlatego nasi pracownicy mają odpowiednie umundurowanie, identyfikatory oraz bezprzewodowe środki łączności umożliwiające szybką interwencję w razie zagrożenia.

Chcąc sprostać rosnącym oczekiwaniom naszych klientów, w ramach świadczonej usługi przygotowujemy również kompleksowe plany zabezpieczenia imprez.