offer2-big
Ochrona osób i mienia

Zapewniamy bezpieczeństwo życia i zdrowia oraz nietykalność osobistą naszych klientów, a także skutecznie chronimy powierzone nam mienie, zabezpieczając obiekty przed wstępem osób nieuprawnionych i wyrządzeniem ewentualnych szkód.

Przed rozpoczęciem współpracy przeprowadzamy analizę przedmiotu ochrony ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń, a następnie przygotowujemy spersonalizowany plan obejmujący zakres i obszar działań.

Taki plan jest podstawą oferty i umowy świadczenia usług ochrony.

Oferujemy kompleksową i całodobową ochronę fizyczną różnego rodzaju obiektów, takich jak osiedla, biura, szkoły, firmy, place budowy oraz obiekty sportowe.

Tym, co nas wyróżnia, jest wyprzedzanie oczekiwań klientów.

Dlatego naszych pracowników cechują wysokie kwalifikacje zawodowe, ponadprzeciętna sprawność fizyczna oraz komunikatywność – również dzięki znajomości języków obcych.