offer3-big
Monitoring imprez masowych

To między innymi dzięki naszym działaniom imprezy przebiegają bez zakłóceń, a ich uczestnicy mogą spędzać czas nie tylko przyjemnie, ale również bezpiecznie.

Kluczową umiejętnością, która pozwala na ocenę sytuacji, przewidywanie ludzkich zachowań oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń, a w konsekwencji na szybką interwencję w razie wystąpienia nieprawidłowości, jest obserwacja.

Dlatego od lat nieustannie rozwijamy tę umiejętność u naszych pracowników.

Aby dodatkowo zwiększyć skuteczność w zakresie wczesnego wykrywania zagrożeń i ograniczania ryzyka do minimum, korzystamy z nowoczesnej technologii monitoringu mobilnego.

Używany przez nas wysokiej jakości sprzęt spełnia wymagania techniczne dla urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Umożliwia obserwację oraz rejestrację przebiegu imprezy i pozwala na identyfikację osób znajdujących się w odległości nawet kilkuset metrów od kamery.